• Blijft mijn investering ook met een slimme, digitale meter interessant?
    Vanaf 2019 worden er slimme meters geplaatst bij mensen met zonnepanelen. Dat betekent de afschaffing van de mechanische, terugdraaiende teller zoals we die vandaag kennen. De Vlaamse Regering heeft in een conceptnota over de uitrol van de slimme meters aangegeven dat ze de compensatie door de terugdraaiende teller en wil garanderen voor 15 jaar. Nieuwe installaties met een digitale meter zouden een gelijkwaardig vergoedingssysteem krijgen. De uitwerking hiervan moet nog volgen

Een initiatief van