• Hoe werkt een warmtepomp?
  Warmtepompen werken op elektriciteit. De warmtepomp haalt warmte uit een externe bron en geeft die vervolgens op hogere temperatuur weer af om een woning te verwarmen. Dankzij die techniek wordt het rendement flink opgekrikt. De warmte kan uit drie bronnen gehaald worden: grondwater, bodem of buitenlucht. De verschillende systemen zijn echter niet in alle omstandigheden toepasbaar.
 • Gaat een warmtepomp altijd samen met vloerverwarming?
  Neen, maar vloer-, muur- of plafondverwarming zijn uitermate geschikt om de gewenste warmte af te geven in uw woning. Zij renderen goed met de lagere temperatuur van de warmtepomp (35°C). Een andere mogelijkheid zijn radiatoren, maar die moeten meestal een stuk groter zijn dan bij een klassieke centrale verwarming om dezelfde temperatuur te bereiken. Warmeluchtkanalen of ventiloconvectoren vormen nog een ander alternatief. Je kunt ook werken met warmteafgifte tegen hogere temperatuur (bijvoorbeeld 55°C), maar dat gaat ten koste van het rendement. Als het niet over een nieuwbouw gaat, kan je eventueel een hogere temperatuur overwegen om te vermijden dat je alle bestaande radiatoren door grotere moet vervangen.
 • Is er nog een bijkomende warmtebron nodig?
  Soms kan een warmtepomp de klus niet volledig klaren, bijvoorbeeld als het heel koud is. Klassieke elektrische weerstanden bieden hier een oplossing. Dan spreken we van een bivalent systeem. Als de warmtepomp er altijd in slaagt om de vereiste warmte te leveren, is het een monovalent exemplaar.
 • Hoe efficiënt is een warmtepomp?
  Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt via de COP of Coefficient of Performance. In theorie kan een warmtepomp met 1 kWh elektriciteit 2 tot wel meer dan 6 kWh warmte produceren. De COP is natuurlijk niet het hele jaar even hoog, die afhankelijk van de temperatuur van de gebruikte warmtebron en van de frequentie waarmee je bijverwarming aan de slag moet. In de praktijk werkt een warmtepomp ook met een wisselend vermogen, wat de COP negatief beïnvloedt. Om goed te kunnen vergelijken wordt daarom uitgegaan van de SCOP, wat staat voor Seasonal Coefficient of Performance. Uit metingen met een warmtepomp die warmte haalt uit de grond en afgeeft via vloerverwarming, blijkt dat de SCOP in het meest gunstige geval kan oplopen tot 4. Concreet betekent dit dat je met 1 kWh stroom 4 kWh warmte kunt produceren.
  Al bij al kan een warmtepomp voor verwarming een besparing opleveren van 20 tot 40% in vergelijking met klassieke verwarmingssystemen, maar het ene systeem presteert al beter dan het andere. Uiteindelijk is de warmtepomp het enige elektrische verwarmingssysteem met toekomst. Het is zelfs het verwarmingssysteem dat het minste primaire energie nodig heeft, op voorwaarde dat de COP minstens 3 bedraagt.
 • Is mijn woning geschikt voor een warmtepomp?
  Een warmtepomp is enkel geschikt voor goed geïsoleerde woningen met minstens 6 cm isolatie in de muren, 15 cm in het dak en superisolerende beglazing. In een minder goed geïsoleerde woning zou je een warmtepomp met een hoger vermogen moeten installeren, dieper in de grond moeten boren, (meer) warmteleidingen moeten aanbrengen over een groter oppervlak en/of de bijverwarming meer moeten inschakelen. Dat kost aanzienlijk meer energie en geld.
 • Hoeveel kost een warmtepomp?
  Investeren in een warmtepomp van bijvoorbeeld 10 kW kost een aardige duit. Voor de warmtepomp zelf moet je rekenen op € 7000 tot € 8000, tegenover € 2000 tot € 4500 voor een klassieke verwarmingsketel. Bij een warmtepomp die zijn warmte uit de bodem haalt, komen er nog boringen en leidingen bij, een meerprijs van minstens € 5000 tot € 7000. Als je daarnaast ook vloerverwarming of grotere radiatoren plaatst betekent dat een extra investering van € 4000 tot € 5000. Een systeem dat zijn warmte uit de lucht haalt, is goedkoper, maar heeft een lager rendement.
 • Is een warmtepomp rendabel?
  Warmtepompen die hun warmte uit de lucht halen, geen kosten voor boringen inhouden en de warmte afgeven via radiatoren of vloerverwarming, kunnen zeker wedijveren met systemen op stookolie of propaan. Systemen op aardgas vallen nog goedkoper uit, maar vormen een zwaardere belasting voor het milieu.

Een initiatief van