• Kan een zonneboiler voor al mijn warm water zorgen?
  Nee, de zon volstaat niet om het hele jaar door genoeg warm water te bezorgen, zeker niet op een mistige winterdag. Een systeem voor bijverwarming is noodzakelijk. Kies dan het liefst voor een andere hernieuwbare-energieoptie zoals een warmtepomp op groene stroom of een pelletboiler met duurzame biomassa.
  Je kunt een zonneboiler ook combineren met stookolie of aardgas. Een eerste mogelijkheid is om het water in één boiler te laten voorverwarmen door de zonne-energie en het door een secundair verwarmingselement verder op temperatuur te brengen. Een andere manier is een systeem waarbij de boiler van het zonnesysteem alleen door de zon wordt (voor)verwarmd. Verderop wordt het water dan verwarmd in een tweede, afzonderlijke boiler of door een geiser of wandketel.
 • Hoeveel kost een zonneboiler?
  Een zonneboiler kost rond de € 3000, exclusief btw. Met de werkuren voor het installeren, de aansluitstukken en de btw erbij kom je uit op € 4500 tot € 6000 voor een complete installatie. Op dit ogenblik geven alle gewesten de zonneboiler een financieel duwtje in de rug. Wel zijn er voorwaarden verbonden aan de subsidies, zoals een maximumbedrag, de ouderdom van de woning enz. Voor nieuwbouw is er alleen in het Brussels Gewest een premie voorzien.
 • Is een zonneboiler rendabel?
  Dat hangt van veel factoren af. Soms valt de balans na 20 jaar negatief uit,  in andere gevallen levert een zonneboiler meer dan € 5000 op. Het financiële rendement over 20 jaar varieert van -4% tot een mooie 7%. De terugverdientijd kan 7 jaar, maar soms ook meer dan 25 jaar bedragen, afhankelijk van de specifieke situatie in je woning.
  De kortste terugverdientijd krijg je met een hoog warmwaterverbruik. Bijvoorbeeld in huishoudens met meer dan vier personen, in een huishouden van 3 tot 4 personen die liever in bad gaan dan een douche te nemen of bij woningen met hydrojets of andere snufjes. Ook wie een elektrische boiler heeft, verdient zijn zonneboiler doorgaans sneller terug.
 • Is een combinatie van een elektrische boiler en zonnepanelen interessant?
  Neen. Een elektrische boiler met een jaarverbruik van 3000 kWh (voor een gemiddeld huishouden van vier personen) vraagt op zijn eentje een extra vermogen van 4 kilowattpiek aan zonnepanelen. Dat kost wel € 6000 extra, wat overeenkomt met de prijs van een volledig geïnstalleerd zonneboilersysteem. Voor die 4 kWp extra moet je bijna 30 m² panelen leggen, dat past niet zomaar op elk dak. En het belangrijkste argument: door te kiezen voor het elektrisch verwarmen van je water, dreig je geen eigen geproduceerde elektriciteit meer over te hebben voor het belangrijkste, namelijk het verbruik van je elektrische huishoudtoestellen.Een alternatief is de warmtepompboiler.

Een initiatief van