• Hoe weet ik of het dak van mijn woning geschikt is voor zonnepanelen?
  Het ideale dak voor zonnepanelen is op het zuiden gericht en heeft een helling van 30° tot 35°. Maar ook daken die op het oosten of op het westen zijn gericht (over het zuiden heen) of met een helling tussen 15° en 50°, komen in aanmerking voor zonnepanelen. Op zulke daken ligt de hoeveelheid geproduceerde energie per jaar wat lager. Dat kun je eventueel compenseren door meer panelen of panelen met een hoger rendement te plaatsen.
  Oost-west-geplaatste panelen hebben ook een voordeel. Ze helpen om stroomproductie en stroomvraag beter op elkaar af te stemmen. In tegenstelling tot zuidelijk gerichte panelen produceren ze ook ’s ochtends of ’s avonds meer elektriciteit. Dat zijn precies de momenten waarop de vraag groot is, zowel bij individuele gebruikers thuis als op het hele net.
 • Mogen zonnepanelen ook op een plat dak worden geplaatst?
  Jazeker. Op een plat dak wordt gekozen voor een andere basisstructuur waarop de zonnepanelen komen. Zonder dat er gaten geboord worden, zo blijft de waterdichtheid van het dak gegarandeerd.
  Op een plat dak moet er telkens wat afstand blijven tussen de rijen zonnepanelen, zo voorkom je schaduw. Hierdoor kun je op minder dan de helft van het dak panelen plaatsen. In een gecombineerde oost-westopstelling liggen de panelen bij voorkeur in een omgekeerde V-vorm. Op die manier passen er meer zonnepanelen op een plat dak. Met het terugschroeven van de groenestroomcertificaten voor zonnepanelen, wordt ook economisch voordeel van een zuidopstelling – met maximale productie – minder groot. De nadruk komt meer en meer te liggen op het produceren van energie om het eigen verbruik te dekken.
 • Hoe nefast is schaduw?
  Schaduw op zonnepanelen is te mijden. Elk streepje schaduw zwakt de totale productie een beetje af. Soms is schaduw onvermijdelijk, bijvoorbeeld door een schoorsteen of een lantaarnpaal. Dan bieden micro-omvormers of optimizers een oplossing. Die zorgen er namelijk voor dat de energie-opbrengst van een afzonderlijk zonnepaneel maximaal wordt gebruikt. Zonder optimizer bepaalt het zwakste paneel de opbrengst.
 • Moet mijn dak geïsoleerd zijn?
  In Vlaanderen geldt sowieso de verplichting om je dak te isoleren, al worden er momenteel nog geen sancties genomen als dat niet gebeurt. Vroeger kreeg je van de Vlaamse overheid alleen groenestroomcertificaten als je dak geïsoleerd was. Sinds de afschaffing van de groenestroomcertificaten is die voorwaarde verdwenen. In Brussel geldt er geen verplichting om je dak te isoleren.
  De groenste energie blijft natuurlijk de energie die je niet verbruikt. Het is daarom altijd beter om eerst je dak te isoleren en dan pas zonnepanelen te plaatsen.
 • Tweevoudig of enkelvoudig uurtarief?
  Als je voldoende zonnepanelen legt om al je stroomverbruik te dekken, is een enkelvoudig tarief vaak voordeliger. Waarom precies? Omdat, met een tweevoudig uurtarief, je panelen in verhouding tot je verbruik te veel produceren tijdens de piekuren en te weinig tijdens de daluren. Overdag produceren je panelen veel, terwijl weinig mensen door de week dan thuis zijn. Je produceert dus een overschot, dat gaat naar de netbeheerder. Tijdens de daluren produceer je dan weer te weinig in verhouding tot je verbruik, vooral in het weekend. Met een enkelvoudig uurtarief is dat probleem er minder.
  Als je dakoppervlak maar een installatie toelaat die 70% of minder van je verbruik dekt, kun je toch kiezen voor een tweevoudig uurtarief.
  Heb je een meter voor exclusief nachttarief? Die draait niet terug wanneer je zonnepanelen produceren. Toch is het niet interessant om die meter te vervangen door een enkelvoudig tarief. Dat is namelijk een duurder tarief dan het exclusieve nachttarief.
  Goed om weten: de kans is groot dat eigenaars van zonnepanelen in de nabije toekomst een slimme, digitale meter kunnen plaatsen. Die zal helpen om vraag en productie beter op elkaar af te stemmen.
 • Wat betekent kilowattpiek (kWp)?
  Kilowattpiek is de eenheid voor het elektrische vermogen van fotovoltaïsche zonnepanelen. In optimale omstandigheden zou 1 kWp een stroomproductie van 1000 kWh per jaar opleveren. In werkelijkheid zal dat maar 900 kWh zijn, of zelfs minder als bijvoorbeeld de oriëntatie en de helling van het dak minder gunstig zijn. Een gemiddeld huishouden verbruikt 3500 kWh stroom per jaar. Daarvoor is een installatie van ongeveer 4 kWp nodig. Per kWp moet je rekenen op 5 tot 7 m² aan panelen. Dat betekent dat je al gauw 20 tot 30 m² nodig hebt bij een goede oriëntatie. Ook belangrijk: in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het vermogen van particuliere installaties beperkt tot 5 kWp (eigenlijk kVA), in Vlaanderen tot 10 kWp.
 • Mono- of polykristallijne zonnepanelen?
  Sommige polykristallijne zonnepanelen bieden een hoger rendement. Dan moet je per kWp ongeveer 5 m² oppervlakte rekenen, tegenover 6 tot 7 m² bij de monokristallijne panelen. Voor wie een klein dak heeft, kan dat belangrijk zijn. Panelen met een hoger vermogen zijn meestal ook duurder. Monokristallijnmodellen zien er zwart uit. Dat valt soms meer in de smaak  dan de blauwachtige polykristallijnpanelen.
 • Hoe lang gaan zonnepanelen mee?
  De meeste fabrikanten garanderen dat de zonnepanelen na 25 jaar nog 80% van het oorspronkelijke rendement opleveren. Ook daarna leveren de panelen dus nog stroom.
  Als de panelen uiteindelijk toch weg moeten, dan breng je ze binnen bij een inzamelpunt (http://www.pvcycle.be/diensten/inzameling-zonnepanelen/). Sinds 1 juli 2016 kan iedereen oude of kapotte zonnepanelen gratis binnenbrengen. De recyclage wordt gefinancierd door een milieubijdrage van € 4 op elk nieuw verkocht zonnepaneel.
 • Hoe kan ik er zeker van zijn dat de panelen goed geplaatst zijn?
  Er bestaat een certificering voor opgeleide installateurs: RESCERT (https://www.rescert.be/nl/lists). Zo weet je dat je met een professionele vakman in zee gaat.
  Er geldt een wettelijke garantie van twee jaar op de plaatsing van zonnepanelen. Binnen die termijn heb je recht op gratis herstelling of vervanging. Sommige installateurs geven een garantie van tien jaar op de plaatsing, meer specifiek bij lekken op dat deel van het dak waar de panelen liggen. Daarnaast geven de fabrikanten meestal een fabrieksgarantie van tien jaar of meer op de panelen en de omvormer.
 • Moet ik een bouwaanvraag indienen?
  Vraag dit na bij de gemeente. Meestal is een bouwvergunning niet nodig. Voor sommige locaties gelden er specifieke voorschriften. Denk bijvoorbeeld aan verkavelingsregels, bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen of bepalingen voor beschermde gebouwen.
 • Moet ik mijn panelen extra verzekeren?
  Schade aan zonnepanelen is meestal gedekt door de woningverzekering, beter gekend als de brandverzekering. Vaak heb je geen extra dekking of verzekering nodig. Je kunt als extra garantie wel je zonnepanelen laten opnemen in de omschrijving van wat je woningverzekering precies dekt.
 • Hoeveel kosten zonnepanelen?
  De prijs van een zonnepaneleninstallaties is sterk gedaald. Gemiddeld moet je rekenen op minder dan € 1500 per kilowattpiek. De precieze prijs hangt af van de concrete situatie: toegankelijkheid van het dak, bijkomende werken enz. Die kunnen de prijs doen oplopen.
 • Is zo’n installatie wel rendabel?
  Je kunt je installatie terugverdienen dankzij de terugdraaiende meter of als je er in slaagt om je verbruik zo goed mogelijk af te stemmen op de momenten waarop je panelen zonnestroom produceren. De invoering van een netvergoeding, het prosumententarief, heeft de winst fors verminderd, maar door de hoge elektriciteitsprijs zal er altijd een positief rendement zijn. Met een zeer goede oriëntatie en een prijs van € 1500 per kWp kan het financiële rendement tot 4% oplopen. In minder gunstige omstandigheden kan het rendement een paar procenten lager liggen. De terugverdientijd varieert van 8 tot 15 jaar, enkel in heel ongunstige omstandigheden kan die nog langer zijn. In Brussel krijgen eigenaars van zonnepanelen momenteel wel nog groenestroomcertificaten. Daardoor is het rendement van de investering er vrij hoog. Met een zeer goede oriëntatie en een prijs van € 1500 per kWp kan het rendement oplopen tot 5 %. Dankzij de groenestroomcertificaten is de terugverdientijd in Brussel vrij kort. Je mag rekenen op 6 tot 7 jaar.
 • Moeten zonnepanelen gereinigd worden?
  Bij een dakhelling van meer dan 15° spoelt de regen het oppervlak van de panelen op natuurlijke wijze schoon, net als bij een dakvlakvenster. Toch kan er soms vuil achterblijven, zoals uitwerpselen van vogels. De meeste panelen hebben ook een aluminium randje waartegen vuil kan zich ophopen en leiden tot mosvorming. Daarom is het belangrijk dat je de panelen af en toe nakijkt en waar nodig het vuil verwijdert. Ga voorzichtig te werk en oefen geen druk uit op de panelen, dit kan schade veroorzaken aan de binnenkant. Gebruik in geen geval detergenten.
 • Kan ik van leverancier veranderen als ik zonnepanelen heb?
  Ja, dat kan zeker. Hou er wel rekening mee dat je meterstanden opgenomen worden op het moment dat je van leverancier verandert en er een afrekeningsfactuur volgt. Je kunt zo een deel van je zonneproductie verliezen. Dat gebeurt als je winterverbruik niet werd gecompenseerd door de zomerproductie. De oplossing? Zorg dat dat datum van je leverancierswissel zo dicht mogelijk bij de jaarlijkse meteropname ligt. Dat is het voordeligste voor je eindafrekening.

Een initiatief van