Actieplan voor de Vlaamse Regering

5-puntenplan voor de versnelling van zonne-energie

Om onze hernieuwbare doelstellingen te halen en de klimaatverandering een halt toe te roepen, hebben we nood aan een stroomversnelling voor zonne-energie. De Vlaamse zonnekaart toont aan dat er nog een enorm potentieel is aan geschikte daken om zonnestroom te produceren.

Belangrijk is om daarbij af te stappen van het idee om de productie van zonne-energie te richten op het eigen verbruik van de gebouweigenaar. We moeten naar een maximaal gebruik van de beschikbare daken én een goede inpassing van die stroomproductie in het net. Niet alleen bij mensen thuis, maar ook op het dak van de school, het bedrijf of de sportclub. Daarbij moet iedereen de mogelijkheid krijgen om mee te stappen in een zonneproject, ook als ze zelf geen geschikt dak ter beschikking hebben, huurder zijn of beperkt budget hebben.

Om de transitie naar meer zonne-energie te versnellen, werkte de coalitie Iedereen hernieuwbaar een actieplan uit met 5 handvaten:

 1. Verstrek objectieve en duidelijke informatie aan burgers en lokale besturen over hun zonnepotentieel
  1. Zet zonne-ambassadeurs in die onafhankelijke en praktische informatie geven over zonne-energie
  2. Zorg voor een goede opleiding en nascholing van architecten over de mogelijkheden van hernieuwbare energie
 2. Maak van zon een interessante investering voor iedereen
  1. Voorzie een aangepast steunniveau voor grote daken dat een grotere benutting van het dak aanmoedigt.
  2. Laat lokale besturen aanbestedingen organiseren voor grote daken, met extra stimulansen voor burgercoöperaties en kwetsbare doelgroepen.
  3. Zorg voor een duidelijk afsprakenkader voor zonnepanelen op huurwoningen en appartementsgebouwen.
 3. Garandeer het rendement op zonnepanelen
  1. Zorg snel voor duidelijkheid over het compensatiemechanisme.
  2. Stimuleer een volledige benutting van het dakoppervlak in plaats van een beperking tot het eigenverbruik.
 4. Stimuleer een elektriciteitsnet in evenwicht met zoveel mogelijk zon (en wind)
  1. Zorg voor een toekomstvast tarief dat flexibel en energiezuinig gedrag bevordert en hernieuwbare energie stimuleert.
  2. Koppel een slimme tariefzetting aan een gerichte uitrol van digitale meters met een goede afweging bij welke doelgroepen en op welk moment deze meters geplaatst worden.
  3. Maak werk van een stappenplan voor een flexibel en slim elektriciteitssysteem in afstemming met warmte en transport.
 5. Maak met een CO2-heffing werk van een eerlijke financiering van de energietransitie
  1. Stap af van de doorrekening van alle energiekosten in de elektriciteitsfactuur en voer in de plaats een CO2 -heffing in op het gebruik van fossiele brandstoffen zoals stookolie en aardgas.

Lees hier het uitgebreide actieplan

Een initiatief van