Vind een coöperatie in je buurt

Naast het model van de rechtstreekse burgerparticipatie waarvoor de REScoops (Wat is een REScoop) staan, bieden vele energiebedrijven een vorm van onrechtstreekse participatie aan. Ze hebben daartoe een financieringscoöperatie opgericht, die het opgehaalde burgerkapitaal belegt  in hun onderneming die de energie-installaties in eigendom heeft.

Om een goed zicht te krijgen op de eigendomsstructuur, de risico’s, de betrokkenheid en de voordelen die je als burger kunt krijgen in een coöperatieve constructie, kun je best de  statuten, het jaarverslag en/of de prospectus van de cvba bekijken. Wanneer de coöperatie is opgericht door een moederbedrijf, kun je ook best eens gaan kijken naar de structuur en het beleid van dit energiebedrijf, waarin het opgehaalde burgerkapitaal uiteindelijk belegd wordt.

Hieronder vind je de lijst van de coöperaties die actief zijn rond hernieuwbare energie en/of energiebesparing. Bovenaan staan de REScoops vermeld die bottom up vanuit burgerbewegingen gegroeid zijn, daaronder de financieringscoöperaties die opgericht zijn door energiebedrijven om de burgers te laten participeren:

REScoops

Andere coöperaties

Een initiatief van