Wat is een REScoop?

Een coöperatie is een uiterst geschikte organisatievorm voor mensen die zich willen verenigen rond hernieuwbare energieprojecten. In een REScoop (renewable energy resources cooperative) zijn de leden (1) mede-eigenaar van de installaties die de hernieuwbare energie in hun omgeving opwekken, willen ze die (2) democratisch beheren en controleren en willen ze daarvan ook (3) de energie afnemen. In een REScoop nemen de burgers hun energievoorziening in eigen handen en krijgen ze energieautonomie.

 Groen: energie - Zwart: kapitaal - Blauw: meerwaarde

Groen: energie - Zwart: kapitaal - Blauw: meerwaarde

In het rechtstreeks participatiemodel van een REScoop staan de burgers centraal. Elk lid doet een bescheiden economische inbreng. Het is niet de bedoeling dat deelname aan een REScoop voorbehouden blijft voor een beperkte groep van kapitaalkrachtige personen. Wel dat zoveel mogelijk burgers/gebruikers betrokken worden. Als een windturbine stroom kan leveren voor 1500 gezinnen, dan is het ook effectief de bedoeling om daar minstens evenveel gezinnen economisch bij te betrekken, zodat geen externe financiering meer nodig is. Daardoor heeft een REScoop een zeer hoge solvabiliteit en wordt het ondernemingsrisico beheerst en gelijk verdeeld.

Alle leden hebben ook gelijk bestuursrecht: ze kunnen zich zonder onderscheid kandidaat stellen voor de raad van bestuur, maar moeten zich steeds verantwoorden voor de algemene vergadering waarin iedere coöperant gelijk stemrecht heeft.

De gerealiseerde meerwaarde wordt binnen een REScoop verdeeld met zoveel mogelijk aandeelhouder-gebruikers. Dit gebeurt onder de vorm van een bescheiden dividend, de energielevering tegen een lage prijs of door te investeren in een maatschappelijk project.

Via de rechtstreekse participatie in een REScoop gaan burgers op een andere manier kijken naar de windturbines en zonnepanelen: het worden hun windturbines en zonnecellen, waardoor ook voorstanders voor het project worden gemobiliseerd en er draagvlak wordt opgebouwd.

Meer weten?

Op de website www.rescoopv.be vind je meer info over rechtstreekse burgerparticipatie in hernieuwbare energie volgens de internationale principes van coöperatief ondernemen. Voor een korte uitleg kan je deze flyer raadplegen. De visie van staat uitgebreider beschreven in het coöperatief paspoort.

Een initiatief van